site menu

Struktura
organizacije Privredne komore ZDK

SKUPŠTINA KOMORE (35)

NADZORNI ODBOR (5) | UPRAVNI ODBOR(13)

PREDSJEDNIK KOMORE (1)

SEKTOR PROIZVODNJE

 • Metalurgija, metaloprerada, mašinogradnja, proizvodnja i servisiranje elektro-uređaja;
 • Energetika, proizvodnja i prerada hemijskih proizvoda, medicinske opreme i usluge;
 • Proizvodnja obuće, prerada kože, proizvodnja tekstila i odjeće;
 • Proizvodnja nemetala i građevinskog materijala i građevinska operativa;
 • Poljoprivreda i prehrambena industrija;
 • Uzgoj i eksploatacija šuma, prerada drveta i proizvodnja papira i grafička industrija;
 • Zanatstvo.

SEKTOR PROMETA I USLUGA

 • Prevoz roba i putnika
 • Ugostiteljstvo i turističko posredovanje;
 • Finansijsko posredovanje i poslovne usluge.

SEKTOR TRGOVINE I ODNOSA SA INOSTRANSTVOM

 • Trgovina na veliko i malo
 • Sekcija za medunarodnu trgovinu i ekonomske odnose sa inostranstvom

ODBORI

 • Za privredni sistem i ekonomsku politiku,
 • Za naucno-istraživacki rad, razvoj i standardizaciju