Meni

Printane publikacije

Naše printane
publikacije

Publikacije PK ZDK su spremljene u PDF formatu, te Vam je za prikaz istih neophodno da na Vašem računaru imate instaliran PDF viewer.


  • Značaj i uloga komunalnih preduzeća u zaštiti okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona