Aktivnosti Projekta: završena obuka prve grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica

Planirane projektne aktivnosti predvidjele su realizaciju obuke kandidata za zanimanja zavarivač iz JU Mješovite srednje industrijske škole Zenica u Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica, za varenje argonom, kao jednu od važnijih aktivnosti cjelokupnog Projekta.

S tim u vezi, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa akterima Projekta: Metalurškim institutom „Kemal Kapetanović“ Zenica i JU Mješovitom srednjom industrijskom školom Zenica, nastavlja implementaciju projekta ˝Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu˝ koji se realizira u okviru programa Prilika Plus, kojeg podržava Vlada Švicarske.

Prema dogovorenim terminima i planiranoj realizaciji od 60 sati, obuka je uspješno okončana u prostorijama, Zavoda za zavarivanje, Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica. Nakon toga, kandidati su upućeni na certificiranje, koje se obavlja na Institutu u Tuzli. Prema izvještaju voditelja grupe, i ovaj dio posla je uspješno završen, nakon čega se očekuje uručivanje cerifikata kandidatima, za uspješno obavljenu edukaciju u ovom dijelu praktične nastave.