Obavještenje

U okviru Programa PrilikaPlus uspješno je implementirana prva faza projekta pod nazivom „Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu“. Implementator projekta je bila Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona sa ključnim akterima: ministarstvima ZDK (za obrazovanje, nauku, kulturu i sport; rad, socijalnu politiku i izbjeglice; za privredu), Pedagoškim zavodom Zenica, JU Službom za zapošljavanje ZDK, mješovitim srednjim školama u Zenici, Kaknju i Tešnju, MI Kemal Kapetanović u Zenici, Institutom za varenje u Tuzli, te kompanijama sa područja ZDK-a (KOTEKS doo Tešanj, RM-LH doo Zenica, Fuel Boss doo Zenica, Medena doo Tešanj, BME doo Tešanj, Krivaja metali doo Zavidovići, Imaco systemtechnik doo Usora, Fantasy Unikat doo Zenica, Namještaj Serdarević Zenica - obrt, Tvornica cementa Kakanj, RMU Kakanj, Termoelektrana Kakanj, Arel doo Zenica.

Zahvaljujući uspješnoj implementaciji gore navedenog projekta, Ambasada Švicarske u BiH je odobrila nastavak aktivnosti i finansiranje Projekta pod nazivom:„Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu - FAZA II“. To je i rezultiralo potpisivanjem Ugovora sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, Banja Luka - RARS.

FAZA II Projekta će, u skladu sa svojim strateškim planom, biti realiziran u dva pravca:

- aktivne mjere zapošljavanja - obuke i zapošljavanje 60 odraslih nezaposlenih osoba, shodno potrebama kompanija iz metaloprerađivačkog sektora i sektora tekstila, kože i obuće;
- aktivnosti u srednjim stručnim školama.

Ključni akteri FAZE II Projekta su:
- Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona;
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona;
- Pedagoški zavod Zenica;
- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona;
- Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona;
- JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
- JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
- JU Tehnička škola Zenica;
- JU Mješovita srednja škola Kakanj;
- JU Mješovita srednja škola Tešanj;
- JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
- Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, te
- kompanije sa područja Zeničko-dobojskog kantona.