Aktivnosti Projekta – FAZA II: Aktivne mjere zapošljavanja – implementacija obuke nezaposlenih osoba

Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, kao implementator projekta „Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu – FAZA II“, zajedno sa akterima: ministarstvima ZDK (za obrazovanje, nauku, kulturu i sport; rad, socijalnu politiku i izbjeglice; za privredu), Pedagoškim zavodom Zenica, JU Službom za zapošljavanje ZDK, mješovitim srednjim školama u Zenici, Kaknju i Zavidovićima, MI Kemal Kapetanović u Zenici, Institutom za varenje u Tuzli, te kompanijama sa područja ZDK-a (Empress doo Zenica, RMLH doo Zenica, Saračević doo Tešanj, Nital doo Zenica...), nastavlja sa realizacijom navedenog projekta, koji se realizira u okviru Programa PrilikaPlus, a kojeg podržava Vlada Švicarske i to u okviru aktivnih mjera zapošljavanja, jedne od najvažnijih aktivnosti Projekta – FAZA II, provođenjem aktivnosti implementacije obuke nezaposlenih osoba.

Obuka polaznika za zanimanje CNC programer i operater, završena je u novopremljenoj radionici JU Tehnička škola u Zenici i uz angažovanje stručne osobe – mentora, profesora istoimene škole, a za potrebe zapošljavanja u kompanijama: RMLH doo iz Zenice i Saračević doo iz Tešnja. Ukupno je bilo 3 (tri) polaznika, koji su uspješno certificirani, nakon završene obuke.

Obuku polaznika za zanimanje šivač izvršili su predstavnici – mentori: kompanije Empress doo
iz Tešnja, u svojim prostorijama (praktični dio obuke) i u prostorijama Privredne komore ZDK
(teoretski dio obuke). Ukupan broj obučenih kandidata ovog zanimanja je 10 (deset).

Obuka 8 (osam) polaznika za zanimanje zavarivač je u završnoj fazi. Teoretski dio obuke obavljen je u prostorijama Privredne komore ZDK, a praktični dio počinje u ponedjeljak 03.09.2018. godine, u prostorijama kompanije Nital doo iz Zenice.