Aktivnosti Projekta – GASTROFOKUS

Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, je otpočela sa realizacijom i Projekta
„GASTROFOKUS“, koji se implementira u okviru programa PrilikaPlus, podržanog od strane
Vlada Švicarske. Projekat „GASTROFOKUS“ ima za cilj poboljšanje kvaliteta praktične nastave
za učenike, koji se školuju za zanimanja kuhar i konobar u JU Mješovita srednja škola Zenica.

Budući da je jedna od Projektnih aktivnosti inoviranje Nastavnog plana i programa (NPP) za
zanimanja kuhar i konobar, dana 08.10.2018. godine, u prostorijama Privredne komore ZDK,
održan je prvi sastanak članova radne grupe, koju čine predstavnici Pedagoškog zavoda
Zenica, predstavnici JU MSŠ Zenica, predstavnici kompanije „TAPAS“, te Restorana Cabaret
kluba Zenica za inoviranje NPP.