JAVNI POZIV za dostavljanje prijava - NO

JAVNI-POZIV

za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona prikuplja prijave za novu grupu za Usavršavanje predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, prema Uredbi Vlade FBiH, (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17), te Programa usavršavanja ("Službene novine F BiH", br. 69/18).

Početak edukacije se planira u skorije vrijeme, nakon formiranja grupe i u zavisnosti od epidemiološke situacije, a organizovat će se u prostorijama Privredne komore u Zenici ili online putem Zoom platforme, o čemu će odluka biti donesena neposredno pred početak. 

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koja ispunjava uslove predviđene članom 248. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH", br. 81/15).

Prijava za usavršavanje sadrži potrebnu dokumentaciju:
1. prijavni upitnik (preuzeti upitnik)
2. kopiju diplome i
3. uvjerenje o radnom iskustvu u struci.

Cijena usavršavanja (edukacija, literatura, ispit i certifikacija) je 880,00 KM po polazniku, a informacije o rokovima i načinu uplate bit će Vam dostavljene nakon određivanja datuma početka.

Prijave i sve dodatne informacije, na mail: pkzedo@bih.net.ba, ili telefon: 032/465-857, te putem faxa na broj: 032/465-852 ili poštom, na adresu: Mehmedalije Tarabara br.15, 72000 Zenica.

Privredna komora ZDK
Mehmedalije Tarabara 15
72000 Zenica

sa naznakom: „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova NO i uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj".

 

• PROGRAM USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA