FHMB - Završna konferencija i naredne aktivnosti

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je jučer, 10.02.2021., u Hotelu Dubrovnik u Zenici, organizovala završnu konferenciju na kojoj su prezentirani postignuti rezultati projekta Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u ZDK, te najavljene naredne aktivnosti.

FC 2

U doba pandemije uzrokovane koronavirusom Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, sa partnerima i saradnicima, uspješno je realizirala jednogodišnji projekt pod nazivom Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu, finansiran od strane Fondacije Helvetas Moja Budućnost, i sufinansiran od Vlade ZDK putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, te Federalnog zavoda za zapošljavanje. 

FC 9

Projekt je, sinergijskim zalaganjem svih učesnica, doprinio sljedećem: 

  • Na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Privredne komore ZDK formirana je tzv. Međusektorska radna grupa za unapređenje srednjeg stručnog i obrazovanja odraslih u skladu s potrebama tržišta rada u ZDK koja će tokom 2021. raditi na zagovaranju za izmjenu pozitivno-pravnih propisa u cilju razvoja praktične nastave izvan škole a po nalazima istraživanja provedenog u 2020. godini, 
  • Provedena je pilot-metodologija analize tržišta rada, jedinstvena u zemlji i regionu, te nalazi Analize i projekcije potreba poslodavaca za znanjima, vještinama i sposobnostima u Zeničko-dobojskom kantonu koji će služiti za daljnja usaglašavanja na polju odgovora na potrebe tržišta rada ali i planiranja upisnih politika.

FC 8

„Sve aktivnosti su osmišljene i realizovane isključivo u saradnji sa lokalnim akterima. U ovom periodu podržali smo i analizu obavljanja praktične nastave u kompanijama. Suština je u tome da sve što praktično radimo bude korisno i za nezaposlene i za kompanije. Cijela analiza pokazuje kakve su to potrebe, znanje vještine i kompetencije koje potražuju kompanije. Pozitivni rezultati „Međusektorske grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u skladu s potrebama tržišta rada“ je prepoznata ne samo u ostalim bosanskohercegovačkim kantonima nego i u regiji“, rekao je Slaviša Prorok, zamjenik projektnog menadžera Fondacije “Helvetas Moja Budućnost”.

FC 5

U svom izlaganju, predsjednica Privredne komore ZDK, Diana Babić istakla je: „Projekt Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u ZDK je vrlo kompleksan, a zalaganjem svih aktera, rezultati su veći od očekivanih. U narednom periodu Privredna komora ZDK će se fokusirati na analize i projekcije tržišta rada, obuke mentora, na koordinaciju i organizaciju obuka odraslih, te koordiniranje i organizaciju međusektorske radne grupe”.

FC 4

„Nastavljamo sa implementacijom, nastavljamo sa dobrom praksom, prilagođavamo se i korigujemo sve što je potrebno i to u okviru Međusektorske grupe. Nastojimo intervenisati u okviru pravnih propisa, prvo u ZDK, a potom i u pravcu viših instanci vlasti. U obrazovanju odraslih nastojimo povezati sva zanimanja u skladu sa potrebama tržišta rada, ostvarujući usku saradnju sa privrednim subjektima, a Privredna komora ZDK bi bila neophodna kao posrednik“, istakla je Bernadeta Galijašević, pomoćnica ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

FC 6

Paralelno s tim, Privredna komora, u saradnji sa Privrednom komorom kantona Sarajevo i Kantonalnom privrednom komorom Tuzla posvećuje se i projektu Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora, dok se projekt Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u ZDK nastavlja i tokom 2021. godine.

FC 7