FHMB - IZGRADNJA STANDARDA KVALITETA U OBRAZOVANJU ODRASLIH KANTONALNIH PRIVREDNIH KOMORA

Grant o dodjeli sredstava za realizaciju projekta ˝Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora˝ potpisali su 11.12.2020. godine Predsjednica Privredne komore ZDK Diana Babić, Predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla Nedret Kikanović, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović i projektni menadžer Fondacije Helvetas Moja Budućnost Sven Dominković. 

Projekt služi kao osnova za unapređenje suradnje između Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Privredne komore Kantona Sarajevo i Privredne komore Tuzlanskog kantona, koje čine srž kantonalnog komorskog sistema u FBiH, i učestvuju sa 63% u ukupnom broju zaposlenih u FBiH. 

Glavni cilj projekta je unaprijediti sektor neformalnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u cilju povećanja konkurentnosti BH privrede, kao i zapošljavanje u formalnom sektoru, i to putem daljnjeg poboljšanja ljudskih i materijalnih resursa privrednih komora u tri kantona radi stvaranja opisa zanimanja i organiziranja pripreme ispitnih instrumenata, provođenja ispitivanja i certificiranja uspješnih kandidata, drugim riječima uvođenja osnova standarda kvalitete koji će komore koristiti u procesima obuke. 

Za Privrednu komoru Zeničko-dobojskog kantona, ovaj Projekat predstavlja nastavak realizacije kontinuiranih i projektnih aktivnosti u oblasti aktivnih mjera zapošljavanja, i to kroz unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja stvaranjem mehanizama saradnje između privrednog sektora (a čije potrebe analizira i zadovoljenje istih koordinira Privredna komora ZDK) i obrazovnog sektora, i nadležnih institucija, a sve u cilju obezbjeđenja adekvatne ponude radne snage.