FHMB - Održan treći sastanak međusektorske radne grupe iz ZDK

U hotelu Termag na Jahorini je 26. i 27.11.2020. godine, održana treća radionica Međusektorske radne grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona.

Trećem sastanku su prisustvovali predstavnici slijedećih institucija i kompanija: Ministarstva finansija ZDK; Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica ZDK; Pedagoškog zavoda Zenica; Službe za zapošljavanje ZDK; Kantonalnog poreznog ureda Zenica; Uprave za inspekcijske poslove Zenica; Vijeća za obrazovanje odraslih ZDK; RM-LH d.o.o. Zenica; Pobjede d.d. Tešanj, Fondacije Helvetas Moja Budućnost i Privredne komore ZDK.

Formirana Međusektorska radna grupa, svesrdno je podržana od svih potrebnih aktera, što ukazuje na činjenicu da je neophodno sinergijsko djelovanje na pronalaženju mehanizama koji će doprinijeti unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

To posebno znači pokretanje pitanja koja se tiču organizovanja praktične nastave u privrednim subjektima koja uključuju domen radnog i socijalnog prava, zaštite i sigurnosti na radu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja tokom praktične nastave kod privrednog subjekta, odnosno tokom obavljanja ferijalne prakse, zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, naknadu za prevoz, naknadu za topli obrok/troškovi ishrane, nagrade, definisanje preporuka za izmjene pravnih propisa u cilju regulisanja praktične nastave kod privrednih subjekata koje bi postavilo efektivniji odnos u troškovima između javnog budžeta, privrednih subjekata i roditelja/staratelja.

U segmentu obrazovanja odraslih, fokus se stavlja na unapređenje konkurentnosti privrede putem poboljšanja kvaliteta obuke odraslih osoba u skladu sa potrebama kompanija u Zeničko-dobojskom kantonu. To se prije svega odnosi na jačanje uloge Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona u sistemu obrazovanja odraslih, ali i potrebu koordinacije ključnih aktera iz javnog i privatnog sektora, te upoznavanje kompanija sa uslugama obrazovanja odraslih.

Obzirom na Corona virus, navedena problematika se usložnjava, pa je veoma važno da se interaktivnom komunikacijom članova međusektorske radne grupe, dođe do sistemskih rješenja.