Održan webinar na temu: "Međunarodni ugovori u slobodnoj trgovini i porijeklo robe"

U organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung, realiziran je webinar na temu: „Međunarodni ugovori o slobodnoj trgovini i porijeklo robe”.

Na webinaru, koji je održan 28.10.2020. godine, govorilo se o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, sadržaju ugovora o slobodnoj trgovini, ugovorima o porijeklu robe, te uticaju pandemije koronavirusa (COVID-19) na trgovinu. Učesnici su informirani o implementaciji međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i porijeklu robe. Naglašeno je da je očuvanje slobodne trgovine veoma bitno za održavanje funkcionalnim lanaca opskrbe robom do krajnjeg potrošača u toku i poslije pandemije.

Webinaru je prisustvovalo 65 učesnika. Svoje učešće potvrdila je i Privredna komora ZDK.

Predavač na webinaru bila je Elma Demir - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.