FHMB - Održan drugi sastanak međusektorske radne grupe iz ZDK

U hotelu Tarčin Forest Resort, održan je drugi sastanak Međusektorske radne grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija i institucija iz Zeničko-dobojskog kantona: Privredna komora ZDK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Pedagoški zavod Zenica, Aktiv direktora srednjih škola ZDK, Vijeće za obrazovanje odraslih ZDK, Porezna uprava ZDK, te kompanije Medena Commerce Tešanj i ArcelorMittal Zenica. 

Prvi dan, nakon uvodnih riječi Predsjednice komore ZDK, gđe Diane Babić i pomoćnice ministra MONKS ZDK, gđe Bernadete Galijašević, rad u grupama je rezultirao prezentovanjem nedostataka i kvalitete obuka odraslih kod privrednih subjekata. Govorilo se i o radno-pravnom statusu osoba na obuci, nadležnostima nad neformalnim obukama, ispitnim centrima za kvalitet, pravilniku o hitnim potrebama tržišta rada, nedostatku informacija o kompetencijama radne snage potrebnih tržista rada, izboru kandidata za obuku, kvaliteti obuka, pogrešnoj upotrebi terminologije itd. 

Drugi dan su učesnici diskutovali o praktičnoj nastavi učenika srednjih stručnih škola, nedovoljnoj promociji stručnih škola i zanimanja koje nude, neuređenosti zakonskih propisa u vezi osiguranja učenika na praktičnoj nastavi, isplate naknada i troškova toplog obroka, prevoza i slično. 

Cilj radnog sastanka bio je ukazati na propuste i nedostatke u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, te iznijeti kvalitetne zaključke, uvrditi dobre prakse i ponuditi preporuke koje bi, ukoliko se primijene, mogle doprinijeti adekvatnijem funkcionalnom uređenju i realizaciji praktične nastave.