FHMB - Poziv na edukaciju „Registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad / praktična nastava u ZDK“

Privredna komora ZDK u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, organizira edukaciju Ustanova za obrazovanje odraslih, kao i zainteresiranih kompanija sa područja Kantona na temu: „Registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad / praktična nastava u ZDK“.

Odredbama Pravilnika o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad/praktična nastava, sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog registra poslodavaca („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 18/19 od 07.10.2019. godine), svi poslodavci kod koji se izvodi praktični rad / praktična nastava u okviru formalnog obrazovanja odraslih na području Kantona, dužni su da se verifikuju za navedeno. Kompletnu proceduru verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktični rad / praktična nastava, provodi Privredna komora ZDK.

Edukacija će se održati elektronskim putem, dana 30.06.2020. godine (utorak) sa početkom u 10:00 sati.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane kompanije da svoje učešće na ovoj edukaciji potvrde na mail Komore pkzedo@bih.net.ba ili putem telefona: 032/465-851, najkasnije do 26.06.2020. godine. Na dan održavanja obuke, bit će Vam dostavljen link putem kojeg ćete pristupiti edukaciji.