Poziv kompanijama za dostavu informacija

Poštovani privrednici,

U nadi da ste Vi, Vaše porodice i Vaši radnici dobro i zdravo, te da uprkos teškoćama uspijevate organizirati procese proizvodnje, ovim putem, obavještavamo Vas da komorski sistem FBiH provodi anketu zajedno sa kantonalnim komorama.

Kako bi se dobili što precizniji podaci o veličini štete koje su pretrpjele kompanije, a koja je uzrokovana pandemijom Coronavirusa, Privredna/Gospodarska komora FBiH je pripremila upitnik za kompanije.

Na osnovu prikupljenih podataka, u saradnji sa svim nivoima vlasti u BiH, izradit će se prijedlog mjera za saniranje nastalih šteta, kako bi kompanije nakon krize mogle nastaviti što lakše  poslovati.

MOLIMO VAS DA POPUNITE UPITNIK koji se nalazi na sljedećem linku: http://kfbih.com/analiza-stanja-privrede-uslijed-pandemije-covid-19 

Najkasnije do utorka, 5. maja 2020. godine.