Instrumenti i mogućnosti ekonomske politike u borbi protiv posljedica COVID-19 krize. Šta treba, a šta ne treba raditi.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung pozivaju na webinar "Instrumenti i mogućnosti ekonomske politike u borbi protiv posljedica COVID-19 krize. Šta treba, a šta ne treba raditi” koji će  biti održan putem Zoom online platforme 05.05.2020. godine od 11:00-13:00 časova

Učešće na webinaru je besplatno. Više informacija o webinaru možete naći u pozivu na webinar. 

Neophodno je da učesnici obezbijede računar sa stabilnom internet vezom. Prijavu za webinar možete izvršiti popunjavanjem online prijavnog obrascaKrajnji rok za prijave je 04.05.2020. godine do 12:00.

Nakon izvršene prijave učesnici će dobiti link za pristup webinaru.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na tel.: 033/566-201 i email: senad.hromic@komorabih.ba.