Amandmani na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Federaciji BiH

Objavljujemo Amandmane na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Federaciji BiH utvrđene na 2. vanrednoj elektronskoj sjednici Upravnog odbora Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 08.04.2020. godine, koje smo uputili Vladi Federacije BiH i na adrese oba doma Parlamenta FBiH.

Amandmani na memorandumu - final.MEDIJI