Informacija za prevoznike/vozače – Aktuelno stanje na graničnim prelazima

Danas je ponovo razmatrana nepodnošljiva situacija na graničnim prelazima sa Republikom Hrvatskom i u toku je uspostava operativnog tima Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, na graničnim prelazima Gradiška, Šamac i Bijača, kako bi se postojeći kolaps razriješio.

U prilogu je dostupan akt Evropske Unije o uspostavljanju zelenih koridora za tranzit, a koji su ucrtani i na karti. U toku je praćenje u kojoj mjeri se implementiraju u državama članicama i gdje su „tačke otpora“. Naravno, BiH nije u EU i o njenoj poziciji govori tačka 15. koja se odnosi na veoma važnu ulogu Transportne zajednice jugoistočne Evrope. Zapadnobalkanski koridori na području jugoistočne Evrope su spremni i nadograđeni su na zelene koridore EU, te je u toku finaliziranje odluka u tom pogledu sa EU. Ključno je, da zeleni koridori ne dopuštaju POLICIJSKE KONVOJE. Aktuelne anomalije kojim su pogođeni prevoznici, a koje su nastale kao rezultat donošenja mjera pojedinačno od države do države, implementacijom ovog akta Evropske Unije biće otklonjene.

Sami prevoznici trebaju također poduzeti niz mjera, te ispuniti i određene obaveze. Navedeno podrazumijeva posjedovanje potvrde prevoznika o angažiranju, kao i adekvatan dokument koji potvrđuje da se kreće zbog realizacije radnih aktivnosti, a kako bi se omogućilo kretanje teretnog vozila ili vozača koji se vraća kući ili ide na posao u vrijeme policijskog sata.

Preporuke za prevoznike/vozače

  • Da se potvrde o angažiranju vozača kojim se prekida izolacija izdaju na obrascima iz priloga;
  • Voditi urednu evidenciju uz čuvanje kopije izdate potvrde o angažiranju, kao i uz numerisanje potvrde (Svaka potvrda vozaču mora imati svoj broj);
  • Potvrde vozačima izdavati u dva primjerka, kako bi jedan primjerak potvrde mogli ostaviti kod inspektora prilikom izlaska iz BiH;
  • Potvrde vozačima za kretanje u vrijeme policijskog sata, izdavati na obrascima iz priloga, protokolisati ih i čuvati kopije u arhivi firme.

Koristimo priliku još jednom naglasiti da je Vanjskorgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine potpuno posvećena rješavanju izuzetno teške situacije u kojoj se prevoznici nalaze, te je sa svim svojim raspoloživim kapacitetima na usluzi privredi BiH.

Potvrda o angazovanju vozaca (bs)

Potvrda o angazovanju vozaca (sr)

Potvrda o angaziranju vozaca (hr)

Potvrda za kretanje u vrijeme policijskog sata (bs)

Potvrda za kretanje u vrijeme policijskog casa (sr)

Potvrda za kretanje u vrijeme policijskog sata (hr)