„Zvijezda turizma BiH“ za 2019. godinu

Obavještavamo da je Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH raspisala

Javni natječaj za dodjelu nagrade „Zvijezda turizma BiH“ za 2019. godinu.

Nagrada će se dodijeliti u nekoliko kategorija:

  1. Turistička organizacija
  2. Turistička manifestacija
  3. Receptivna turistička agencija
  4. Ugostiteljski objekat za smještaj sa dvije podkategorije
  • Ugostiteljski objekat tipa Hotel
  • Ostali ugostiteljski objekti za smještaj
  1. Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga.

Nagrada i priznanja bit će svečano dodijeljeni na Međunarodniom sajmu turizma i ekologije LIST – Lukavac koji će se ove godine održati od 07.-09.05.2020. godine u Lukavcu.

JAVNI NATJEČAJ Zvijezda turizma

Obrazac za prijavu Zvijezda turizma BIH