Posjeta 25. međunarodnom sajmu GAST 2020 u Splitu

Sl 1 GAST 2020 (2)

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) je, u cilju dinamiziranja rada Udruženja prehrambenog sektora, organizirala i realizirala dvodnevnu posjetu predstavnika kompanija članica Privredne komore ZDK (JAMI, VISPAK, SPRIND, ZIM, EMPRES), prehrambenog sektora, te predstavnika Privredne komore ZDK, 25. međunarodnom sajmu GAST 2020 u Splitu, u dane 26. i 27.02.2020. godine. 

Posjeta je relizirana u saradnji sa Gospodarskom komorom Hrvatske - Županijskom komorom Split. U okviru posjete, prezentovani su privredni potencijali Zeničko-dobojskog kantona, sa naglaskom na potencijale prehrambenog sektora, te realizirani B2B susreti predstavnika kompanija Republike Hrvatske sa predstavnicima kompanija Zeničko-dobojskog kantona.

Uspješno realizirana posjeta Sajmu GAST 2020 je početak saradnje Županijske komore Split i Privredne komore ZDK, te doprinos unapređenju saradnje kompanija prehrambenog sektora iz dvije susjedne zemlje.  

Sl 1 GAST 2020 (3)