Obavijest o usavršavanju

Obavještavamo Vas da Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu javnog ovlaštenja, u saradnji sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona Zenica, organizira usavršavanje predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, u skladu sa odredbama Uredbe Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17) te Programa usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/18).

Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala na teritoriji Federacije BiH u kojim ovlašćenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše: Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine.

Usavršavanju mogu pristupiti i članovi upravnih odbora, kao i druga zainteresirana lica koja ispunjavaju uslove predviđene odredbama člana 248. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15).

Usavršavanje će se organizirati u Zenici u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, po prijemu dovoljnog broja prijava, o čemu će svi prijavljeni kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona Zenica poziva sva lica koja obavezuje navedena Uredba, a koja nisu završila usavršavanje, te članove upravnih odbora, kao i druga zainteresirana lica, da dostave svoje prijave za usavršavanje.

Prijava za usavršavanje sadrži:

  • Prijavni upitnik, koji se može preuzeti na web-adresi: www.pkzedo.ba; (ispod ovog teksta)
  • Kopija diplome i
  • Uvjerenje o radnom iskustvu u struci.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova dostavljati  Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona putem faxa, na broj: 032/465-852, lično ili putem pošte na adresu:

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, 72 000 Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br.15

Kontakt osoba za dodatne informacije: Indira Buza - tel.: 032/465-857, e-mail: pkzedo@bih.net.ba ili ibuza@pkzedo.ba.

upitnik_usavrsavanje_new (3)

Program_usavrsavanja_2018