Obavještenje o objavljivanju Javnih poziva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

  • Obavještenje o objavljivanju Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima-za uvezivanje radnog staža" i Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-za uvezivanje radnog staža";
  • Obavještenje o objavljivanju Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu;   

Obavještenja FMERI 1 i 2