Obavještenje

Obavještavamo vas da je došlo do promjena brojeva telefona Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona.


Ovim putem naglašavamo da nas možete kontaktirati na

Fiksni broj : 032/465-851, te
Fax, broj: 032/465-852.