Sastanak kompanija komunalne djelatnosti sa područja Zeničko-dobojskog kantona

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona organizuje sastanak svih kompanija koje se bave poslovima komunalne djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona. Sastanak će se održati dana 18.04.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 sati, u zgradi Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona (IV sprat, velika sala Komore), ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica.