Održan seminar "Etika i integritet u privatnom sektoru"

U saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona organizovala je besplatni seminar na temu: „Etika i integritet u privatnom sektoru“, koji je održan 08.04.2019. (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona.

Predstavnici kompanija upoznati su sa sljedećom tematikom: „Osnovne direktive međunarodnih dokumenata koje se odnose na etiku i integritet u privatnom sektoru“; „Cilj, svrha i osnovne mjere izrade Plana Integriteta“; „Primjena ISO standarda 37001 anti-bribery management system“; „Postupak javnih nabavki, opći i osnovni pravni principi javnih nabavki i rad ureda za rješavanje žalbi“; „Prijedlozi i diskusija za poboljšanje cjelokupnog stanja u BiH: Definiranje mjera za suzbijanje nepravilnosti i korupcije, kao prilog novog Akcijskog plana, Strategije za borbu protiv korupcije BiH 2020-2024“.

Tokom seminara prikazane su programom predviđene prezentacije: gđe, dr.sci. Vladice Babić, pomoćnika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i gđe, Nalvedine Rukavine, povjerenika funkcije sukladnosti za sistem upravljanja protiv korupcije, ispred SEVOI Grupa BH, a koje su i bile predavači na navedenom seminaru.