Poziv za učešće na seminaru, tema: „Etika i integritet u privatnom sektoru“

Obavještavamo, da Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, te entitetskim i kantonalnim komorama organizira seminare na temu: „Etika i integritet u privatnom sektoru“, koji će se održati:

•Tuzla – 03.04.2019. (u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla)
•Banja Luka – 04.04.2019. (u prostorijama Privredne komore RS)
•Zenica – 08.04.2019. (u prostorijama Privredne komore ZDK)

Cilj ovog seminara je upoznati uposlenike komorskog sistema i predstavnike bh. privrede sa sljedećom tematikom:

  • „Osnovne direktive međunarodnih dokumenata koje se odnose na etiku i integritet u privatnom sektoru“;
  • „Cilj, svrha i osnovne mjere izrade Plana Integriteta“;
  • „Primjena ISO standarda 37001 anti bribery management system“;
  • „Postupak javnih nabavki, opći i osnovni pravni principi javnih nabavki i rad ureda za rješavanje žalbi“;
  • „Prijedlozi i diskusija za poboljšanje cjelokupnog stanja u BiH: Definiranje mjera za suzbijanje nepravilnosti i korupcije, kao prilog novog Akcijskog plana, Strategije za borbu protiv korpucije BiH 2020-2024“.

Programom su predviđene prezentacije od strane predstavnika Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, kao i predstavnika drugih nadležnih bh. institucija.

Predavanje je besplatno za sve zainteresirane kandidate koji blagovremeno dostave popunjen prijavni obrazac. Sve dodatne informacije u vezi sa seminarom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-200. Krajnji rok za dostavljanje prijava je najkasnije dva dana prije početka održavanja edukacije. Broj mjesta je ograničen.

Poziv

Program_Etika i poslovni integritet u privatnom sektoru_2019

Prijavni_Obrazac_Etika u poslovanju_Poslovni integritet_2019_1