Informacije o projektu „Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2019“

Informacije o projektu „Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2019“ koji će biti održan 06.06.2019.g. u Dortmundu / SR Njemačka.

Poziv

Supplier profile template_WB2019