Prezentacija novih bespovratnih sredstava USAID WHAM Projekta

Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za Centralnu BiH (REZ) vas ovim putem poziva na zvaničnu prezentaciju programa Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) pod nazivom “Razvoj radne snage i veći pristup tržištima” (eng. Workforce and Higher Access to Markets Activity – WHAM).

Prezentacija će se održati u utorak 26.03.2019. godine u 12:00 sati u prostorijama REZ Agencije na III spratu (Adresa: Štrosmajerova br.11, 7200 Zenica).
Tokom prezentacije predstavnici USAID WHAM programa predstaviće mogućnosti prijave za novi javni poziv za podršku kompanija iz sektora metala, drveta i tekstila/obuće putem bespovratnih (grant) sredstava.
Molimo da Vaše prisustvo na ovom događaju potvrdite čim prije putem e-maila na abrkan@iesc.org ili kenan@rez.ba a najkasnije do ponedjeljka - 25.03.2019. godine.

RFAs Ad to be published 007

RFA - New product development WHAM-AID-168-LA-17-00007