Kontakt
PRIVREDNA KOMORA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Mehmedalije Tarabara br.15, 72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 32 405-160 - centrala
Fax: +387 32 245-324
E-mail: pkzedo@bih.net.ba


I RUKOVODSTVO KOMORE

v.prof.dr. Šefkija Botonjić - Predsjednik Komore
Tel.: +387 32 405-160
E-mail: sbotonjic@pkzedo.ba


KABINET PREDSJEDNIKA KOMORE

Melisa Džampo, BA menadžmenta - Šef kabineta predsjednika Komore
Tel.: +387 32 405-160 - centrala
E-mail: mdzampo@pkzedo.baII RUKOVODNE OSOBE

mr.sci. Diana Babić - Direktor Sektora za industriju, usluge i projekte
Tel.: +387 32 405-160; lok.: 123
E-mail: dbabic@pkzedo.ba


Indira Buza, dipl.oec. - Direktor Sektora za informatiku, statistiku i javna dokumenta
Tel.: +387 32 405-160; lok.: 121
E-mail: ibuza@pkzedo.ba


Hajrija Hodžić, MA ekonomije - Direktor Sektora za ekonomske i pravne poslove
Tel.: +387 32 405-160; lok.: 130
E-mail: hhodzic@pkzedo.ba
Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana