Kratak istorijat
Bosna i Hercegovina ima dugu tradiciju organiziranja asocijacija poslovnih subjekata. U tom pogledu, tokom vremena pređen je isti ili sličan put kakav su prošle većina zemalja Evrope. Po modelu javno-pravnih asocijacija, privredne komore u Bosni i Hercegovini pojavile su se prije gotovo 100 godina. Po uzoru na austrijsko zakonodavstvo 1909. godine osnovana je Trgovinsko-obrtnička komora u Sarajevu.

Zakonom o jedinstvenim privrednim komorama Republike Bosne i Hercegovine iz 1962. godine, formirana je Privredna komora Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu i privredne komore za regije: Sarajevo, Bihać, Banja Luku, Doboj, Mostar, Tuzlu i Zenicu. Sva daljnja dogradnja propisa o privrednim komorama u Bosni i Hercegovini zadržala je model jedinstvene-opće komore.

Tokom 1998/99. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine konstituirane su kantonalne komore nastale transformacijom postojećih regionalnih komora.

Jedanaestog novembra 1998. održani su prvi izbori za Skupštinu Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona. Prva konstituirajuća sjednica Skupština Komore održana je 16.12.1998. godine. Prva konstituirajuća sjednica Upravnog odbora komore održana 09.02.1999. godine.
Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana