NOVOSTI
31.07.2018 - Aktivnosti projekta - FAZA II
Aktivne mjere zapošljavanja - implementacija obuke nezaposlenih
Download
25.07.2017 - Aktivnosti Projekta: završena obuka prve grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica
Dana, 17.07.2017. godine, na Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović" okončana je obuka prve grupe kandidata za zanimanje zavarivač
06.07.2017 - Aktivnosti Projekta: formiranje Savjetodavnog vijeća Mješovite srednje industrijske škole Zenica i Tehničke škole u Zenici
Održani prvi sastanci savjetodavnih vijeća tržišta rada, formiranih u okviru aktiovnosti Projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja ...
Download
04.07.2017 - Aktivnost Projekta: formiranje savjetodavnih vijeća lokalnog tržišta
Formirano SAVJETODAVNO VIJEĆE U MJEŠOVITOJ SREDNJOJ ŠKOLI KAKANJ
Download
29.07.2016 - PROMOCIJA IZVOZA
Agencija za promociju izvoza-BHEPA Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine poziva sve bosanskohercegovačke izvozno orjentirane kompanije da se upišu u direktorij izvoznika.
Upisom u direktorij kompanija će pravovremeno i besplatno dobijati informacije o svim aktivnostima Vanjskotrgovinske komore BiH i BHEPA-e (aktuelnim programima, sajmovima, poslovnim forumima, seminarima, prezentacijama i sl.), a podaci o kompaniji bit će objavljeni u direktoriju izvoznika na internet stranici VTK BiH/BHEPA i dostupni za potencijalne poslovne partnere.

Upis u direktorij izvoznika je besplatan!

Zainteresirani za upis u direktorij izvoznika potrebno je da popunjen Obrazac za registraciju pošalju na e-mail adresu:ivana.knezevic@komorabih.ba ili fax: 00387 33 56 62 39 ili popune elektronsku prijavu na http://komorabih.ba/bhepa/registruj-se/#.

Kompanije koje su već upisane u direktorij mogu dostaviti popunjen obrazac radi ažuriranja ranije dostavljenih podataka.

Za više informacija o uslugama Agencije za promociju izvoza VTK BiH i pregled direktorija izvoznika posjetite http://komorabih.ba/bhepa/.
25.07.2014 - O b a v j e š t e nj e
JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA


Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u Službenim novinama Federacije BiH, broj 57/14, objavilo je Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera koja će se dodjeljivati po slijedećim projektima: poticaji inovatorima - pojedincima, stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte, poticaji udruženjima i komorama, poticaji obrazovnim institucijama, poticaji projektima koje finansiraju EU i drugi inozemni donatori, tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka), poticaji tradicionalnim i starim obrtima, poticaji poduzetništvu žena, poticaji poduzetništvu mladih, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite, poticaji novoosnovanim subjektima male privrede, poticaji poduzetnicima izvoznicima, poticaji za promociju poduzetništva.

Potrebna dokumentacija za prijavu na navedeni javni natječaj se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, odnosno do 15.08.2014. godine.
25.07.2014 - O b a v j e š t e nj e
KREDITIRANJE KOMPANIJA SA POPLAVLJENIH PODRUČJA

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u Službenim novinama Federacije BiH, broj 57/14, objavilo je JAVNI POZIV za kreditiranje pod povoljnijim uslovima u poplavljenim područjima privrednih društava sa teritorije Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog, Posavskog, Tuzlanskog, Srednjebosanskog i Sarajevskog kantona iz metalne, elektro i automobilske industrije, građevinske industrije, drvne i papirne industrije, proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće i hemijske industrije i industrije gume i plastike.

Predviđeno je da se kreditna sredstva utroše za osiguranje uslova, koji će rezultirati nastavkom rada i očuvanjem radnih mjesta u privrednim društvima.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH (16.07.2014. godine). Detaljnije podatke i informacije vezano za Javni poziv mogu se pronaći na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije: www.fmeri.gov.ba.
16.07.2014 - O b a v i j e s t
u vezi seminara za polaganje pravosudnog ispita -N O V O !!!


Poštovani,

Obzirom da u prethodnom roku do 31.05.2014. godine, nije prijavljen dovoljan broj kandidata, datum prijave pomjera se, najkasnije do 30.09.2014. godine /utorak/.
12.07.2011 - A k t u e l n o
44. Sajam MOS u Celju od 07.-14. septembra 2011. godine
Download
06.07.2009 - Informacija i poziv za sudjelovanje na Međunarodnom sajmu građevinske industrije
PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Ambasada Islamske Republike Iran ima čast informirati da će se od 28. do 31. jula 2009. godine u Teheranu održati 9. Međunarodni sajam građevinske industrije.

Kompanija za inžinjering i konzalting "Farjad" zadužena je od strane Organizacije za razvoj trgovine Irana za prijem privrednih delegacija, te se za sve dodatne informacije može kontaktirati spomenuta kompanija na dolje navedene adrese:

e-mail: farjad_co@yahoo.com
telefon: 0098 912 3979642
fax: 0098 866 3231134

Napomena: Organizacija za razvoj trgovine Irana će preuzeti na sebe troškove u iznosu do maksimalno 650 eura za smještaj, putovanje unutar Irana, hranu... za svaku kompaniju pojedinačno.

Za sve dodatne informacije obratiti se Vanjskotrgovinskoj komori BiH u Sarajevu, telefon 033/663-370.
<< Juli 2018 >>
P U S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana