NOVOSTI
27.12.2017 - Aktivnosti Projekta: obuka pete grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica
Započela je obuka pete grupe kandidata za zanimanje zavarivač - varenje argonom, na Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović" Zenica...
25.12.2017 - Aktivnosti Projekta: obuka nastavnog osoblja srednjih stručnih škola
U okviru Projekta: "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK" koji se implementira u okviru Programa PrilikaPlus a kojeg podržava Vlada Švicarske, Privredna komora realizira predviđene aktivnosti..
19.12.2017 - Aktivnosti Projekta: završena obuka četvrte grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica
Završena je obuka četvrte grupe kandidata za zanimanje zavarivač na MI "Kemal Kapetanović" Zenica...
Download
14.12.2017 - Aktivnosti Projekta: Finalizacija saradnje PK ZDK - JU MSŠ Tešanj - KOTEKS doo Tešanj
Privredna komora ZDK nastavlja implementaciju Projekta: "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK" koji se implementira u okviru Programa PrilikaPlus kojeg podržava Vlada Švicarske...
Download
16.12.2016 - POZIV MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljen je Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podršku na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini. Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresovanim malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koja djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) i odabranim lancima vrijednosti da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizovali:
i) programe obuke radne snage,
ii) investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a sa ciljem podizanja konkurentnosti MSP.

Iz ZDK, pravo na iskazivanje interesa za sredstva LID Projekta imaju MSP koja su registrovana ili imaju registrovanu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području slijedećih JLS: Maglaj, Vareš i Žepče.

MSP podnosioci prijedloga projekata treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
1. Da su registrovana ili imaju registrovanu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području partnerskih JLS Projekta LID.
2. Da im je osnovna djelatnost proizvodnja u jednom od prioritetnih sektora (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila).
3. Da su izvozno orijentisana.
4. Da imaju komercijalnu uvezanost s BiH dobavljačima, odnosno nizom drugih MSP i mikro-proizvođačima (individualni dobavljači).
5. Da su ostvarila pozitivan poslovni rezultat u 2015. godini.
6. Da imaju potvrde izdate od strane fiskalnih organa o redovnom plaćanju poreza i drugih davanja, uključujući i one prema uposlenicima (zaključno sa 30.10.2016).

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identificira do 10 projekata kojima će se pružiti podrška na unapređenju tehnološke opremljenosti i do 10 projekata koji će se odnositi na obuku potrebne radne snage, a koje će implementirati MSP. Kroz provedbu navedene podrške u 2017. godini očekuju se sljedeći kumulativni rezultati:

*) MSP koja budu podržana će u roku od 12 mjeseci od implementacije projekta ostvariti povećanje prihoda (po mogućnosti od izvoznih poslova) u iznosu od 3% u odnosu na ostvareni prihod iz 2015. godine;
*) Sva MSP koja budu podržana će zaposliti minimalno 50 osoba (kumulativno za sva MSP);

Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB memorijskoj kartici.

Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira: „Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za implementiranje projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu uz podršku Projekta „Lokalni integrisani razvoj“ u 2017. godini.“
Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo


Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 29. decembar 2016. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Svu potrebnu dokumentaciju, kao i druge informacije o pozivu možete naći u dokumentima u prilogu.
Svi ostali detalji su dostupni na slijedećem linku: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2016/12/02/lir-projekt-poziv-malim-i-srednjim-preduze-ima-za-iskazivanje-interesa.html
26.12.2013 - TREĆA K O N F E R E N C I J A
ODRŽAVANJE 2014
11 - 13 June 2014, Zenica,
Bosnia and Herzegovina


KORESPODENCIJA - CORRESPONDENCE
Sve informacije u vezi Skupa možete dobiti na:
You can get all the information regarding the Conference at:
telefone/phone: +387 32 449-143, 449-145,
fax: +387 32 246-612
E-mail: sjasarevic@mf.unze.ba;
sabahudinjasarevic@yahoo.com
sbrdarevic@mf.unze.ba

Osobe za kontakt-You can also contact::
- Dr. Safet Brdarević, president
- Dr. Sabahudin Jašarević, secretaryAdresa: (Address)
UNIVERSITY IN ZENICA
FACULTY OF MECHANICAL
ENGINEERING IN ZENICA
Fakultetska 1
FOR CONFERENCE
ODRŽAVANJE/MAINTENANCE 2014
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINATEMATIKA KONFERENCIJE:
Konferencija će raditi na slijedeći način: plenarna sjednica
(uvodni i pozivni radovi za globalne teme), simpozij (radovi po
temama skupa) i po potrebi workshops (radni sastanci).
Obavještavaju se svi potencijalni autori da mogu pripremiti
radove iz slijedećih tematskih oblasti:

1. Tehnologije održavanja
2. Pouzdanost i održavanje
3. Logistika u održavanju
4. Kvalitet i održavanje
5. Nadzor i dijagnostika
6. Menadžment i održavanje
7. Informacijski sistemi održavanja
8. Nove tehnologije u održavanju
9. Obrazovanje za održavanje
10. Ljudski resursi u održavanju
11. Asset management
12. Facility Management
13. Outsourcing
14. Upravljanje rizicima
15. Ekologija i održavanje
16. Upravljanje zalihama
17. Troškovi odžavanja
18. Zaštita na radu
19. Pokazatelji uspješnosti održavanjaCONFERENCE TOPICS:
The Conference will be performed as follows: plenary session
(Key papers concerned global topics), symposium (papers
according to the conference topics) and workshops, when
needed. We would like to inform all the potential authors to
prepare papers in the following topics:

1. Technology maintenance
2. Reliability and maintenance
3. Logistics in the maintenance
4. Quality and maintenance
5. Monitoring and Diagnostics
6. Management and maintenance
7. Information systems maintenance
8. New technologies in the maintenance
9. Education Maintenance
10. Human resources in maintaining
11. Asset management
12. Facility Management
13. Outsourcing
14. Risk Management
15. Ecology and Maintenance
16. Inventory Management
17. Cost of maintenance
18. Safety at work
19. Performance indicators of maintenance
15.12.2010 - O b a v i j e s t
Usavršavanje II ciklus - važno!
Download
10.12.2010 - O b a v i j e s t
Usavršavanje II ciklus
01.12.2009 - A k t u e l n o
Seminar o aktuelnostima primjene Zakona o javnim nabavkama BiH
Download
<< Decembar 2017 >>
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Privredna komora ZE-DO kantona 2010 Sva prava pridržana