Aktivnosti Projekta: obuka pete grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, u okviru svojih, planom predviđenih aktivnosti Projekta „Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu“ koji se realizira u okviru Programa PrilikaPlus, kojeg podržava Vlada Švicarske, nastavlja realizaciju obuke kandidata za zanimanje zavarivač - varenje argonom na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica

Peta grupa kandidata je započela sa obukom, u utorak 19.12.2017. godine. Prema planiranim aktivnostima
Projekta, obuka ove grupe kandidata, trebala bi okončati svoj rad, najkasnije do 18.01.2018. godine.