Aktivnosti Projekta – FAZA II: Aktivne mjere zapošljavanja – implementacija obuke nezaposlenih osoba

U okviru Programa PrilikaPlus uspješno je implementirana prva faza projekta pod nazivom „Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničkodobojskom kantonu“. Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, kao implementator Projekta, zajedno sa akterima: ministarstvima ZDK (za obrazovanje, nauku, kulturu i sport; rad, socijalnu politiku i izbjeglice; za privredu), Pedagoškim zavodom Zenica, JU Službom za zapošljavanje ZDK, mješovitim srednjim školama u Zenici, Kaknju i Zavidovićima, MI Kemal Kapetanović u Zenici, Institutom za varenje u Tuzli, te kompanijama sa područja ZDK-a (KOTEKS doo Tešanj, RM-LH doo Zenica, Medena-commerce doo Tešanj, Secom doo Visoko, Nital doo Zenica...), nastavlja sa realizacijom Projekta „Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničkodobojskom kantonu – FAZA II“, koji se realizira u okviru programa Prilika Plus, kojeg podržava Vlada Švicarske i to u okviru aktivnih mjera zapošljavanja, jedne od najvažnijih aktivnosti Projekta – FAZA II, aktivnošću implementacije obuke nezaposlenih osoba.

Obuka polaznika za zanimanja CNC programera i operatera, završena je u novopremljenoj radionici JU Tehnička škola u Zenici i uz angažovanje stručne osobe – mentora kompanije TEXIMP SA BIH doo Zenica, a za potrebe zapošljavanja u kompanijama: Medena-commerce doo iz Tešnja i Secom doo iz Visokog. Ukupno je bilo 7 (sedam) polaznika, koji su uspješno certificirani, nakon završene obuke.

Obuku polaznika za zanimanje šivač izvršili su predstavnici – mentori: JU Mješovite srednje
škole Zavidovići i kompanije Koteks doo iz Tešnja. Ukupan broj obučenih kandidata ovog
zanimanja je 20 (dvadeset).

Obuka 4 (četiri) polaznika za zanimanje zavarivač je u završnoj fazi i odvija se na Metalurškom
institutu “Kemal Kapetanović” u Zenici, a za potrebe kompanije RM-LH doo iz Zenice.
I na kraju, atestiranje nastavnika praktične nastave završeno je na Institutu za zavarivanje u
Tuzli. Nastavnici iz JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica i JU Mješovita srednja škola
Kakanj uspješno su certificirani iz oblasti zavarivanja.