Aktivnosti projekta - FAZA II

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona realizira projekat pod nazivom: „Jačanje sistema srednjeg
stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu – FAZA II“, koji se implementira u okviru Programa
PrilikaPlus, podržavanog od Vlade Švicarske.
Poslodavci u Zeničko-dobojskom kantonu ukazuju na znanja, vještine i kompetencije radne snage potrebne
u savremenim procesima rada, odnosno neophodnost unapređenja praktične nastave, kako u srednjim
stručnim školama, tako i u visokoškolskim ustanovama.
Budući da su mentori praktične nastave jedan od ključnih faktora podizanja kvaliteta praktične nastave,
jedna od Projektnih aktivnosti je i upravo realizirana, trodnevna obuka mentora/Iica iz kompanija
zaduženih za praćenje i realizaciju praktične nastave učenika srednjih stručnih škola, koja se odvija u
kompanijama, pod nazivom: „Uloga mentora praktične nastave u privrednim subjektima“ za mentore
srednjih stručnih škola, u kompanijama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, u cilju unapređenja
njihovih znanja.

Obuka je organizovana u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničkodobojskog
kantona i Pedagoškim zavodom Zenica, čije stručno osoblje je realiziralo navedenu obuku.
Očekivanja su da će realizacija navedene projektne aktivnosti, zahvaljujući sinergiji svih aktera, kroz
unapređenje znanja mentora/instruktora, doprinjeti povećanju kvaliteta praktične nastave.

Certifikate o učešču na obuci na temu: „Uloga mentora praktične nastave u privrednim subjektima“
polaznicima su zajedno, uručili: predsjednik Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, v.prof.dr.
Šefkija Botonjić i g-đa Bernadeta Galijašević, pomoćnica Ministra u Ministarstvu za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.