Aktivnosti projekta - FAZA II: Završena obuka nastavnika praktične nastave

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona nastavlja sa realizacijom Projekta pod nazivom: „Jačanje
sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu – FAZA II“, koji se implementira u
okviru Programa PrilikaPlus a kojeg podržava Vlada Švicarske. Planirane projektne aktivnosti
predvidjele su nastavak obuke za nastavno osoblje srednjih stručnih škola sa područja Zeničkodobojskog
kantona.

S tim u vezi, 11.10.2018. godine, uspješno je okončana obuka 16 nastavnika praktične nastave iz 8
srednjih stručnih škola, na teme: CNC obrada tokarenjem, programiranje tokarilice, izbor alata i izrada
obratka na HAAC tokarilici tipa TL1. Obuka je održana u show room-u za CNC tehnologiju u JU
Tehnička škola u Zenici, a predavač je bio g-din Franjo Šestak, menadžer kompanije Teximp SA BiH sa
sjedištem u Zenici. Obuka je ocijenjena potrebnom i uspješnom, od strane polaznika.