Projekt: „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora“

Prva edukacijska radionica, na temu: „Uvod u obrazovanje odraslih za potrebe tržišta rada“, koju je vodio dr. Almir Sivro, održana je 18.2.2021. godine u Zenici, hotel Dubrovnik,. Time je započeo ciklus obuka osoblja Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Privredne komore kantona Sarajevo i Kantonalne privedne komore Tuzla u okviru projekta „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora“.

U vrijeme trajanja radionice obrađeno je više tema od značaja za uslugu obuke, koju će privredne komore uključene u projekt, pružiti svojim članicama i ostalim kompanijama. Prije svega, to se odnosi na zakonski okvir za obrazovanje odraslih u ZDK, KS i TK uz analizu razlika u uslovima za registraciju organizatora obrazovanja i programa obrazovanja odraslih, osnovne pojmove u oblasti obrazovanja odraslih, kompetencijski pristup u pripremi programa obrazovanja, te razliku između formalnih, neformalnih i javno-važećih programa obuke.

Sl 1 I Radionica ISKUOOKPK
      
Sl 2 I Radionica ISKUOOKPK

Nastavljajući se na uvodnu radionicu, planirano je održavanje još dvije radionice. Druga radionica će se ticati izrade programa obuke zasnovanih na potrebama kompanija. Treća, i završna radionica, ima za cilj da objedini aktivnosti na unaprjeđenju kapaciteta komora da upravljaju sistemom obuke odraslih, kroz razvijanje i usvajanje zajedničkog sitema kvaliteta u obrazovanju odraslih za potrebe privrede u BiH.