FHMB - Poziv kompanijama za izbor tema za webinar

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona zajedno sa Fondacijom Helvetas „Moja budućnost“,  u okviru mjera za ublažavanje posljedica od širenja COVID-19 virusa, organizirala bi besplatni webinar na temu koju vi odaberete u dopisu 

Poziv na izbor tema za webinar

Za sve informacije o webinaru i prijave kontakt osoba:

Hajrija Hodžić, Direktor Sektora za ekonomske i pravne poslove

tel: 032/465-858, e-mail: hhodzic@pkzedo.ba

           

 

.