Saopćenje za javnost o stanju broja zaposlenih radnika u Federaciji BiH na dan 14.04.2020. godine

Stanje broja zaposlenih radnika u Federaciji BiH na dan 14.04.2020. godine

1704 Stanje broja zaposlenih radnika u Federaciji BiH na dan 14_04_2020